Wet op de OndernemingsRaden

Wie zijn wij

We verdiepen de OR zoals deze nu is en doorlopen de basiswetten waar iedere OR mee te maken krijgt. Wat is van belang voor jullie situatie en wat kunnen jullie ermee.


Wat doen wij

Welke thema;s zijn er actueel in de organisatie op dit moment. Er wordt bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Wat zegt de wet hierover en waar moeten jullie rekening mee houden. Welke thema's komen er uit de bespreking van de algemene zaken en hoe gaan jullie hiermee aan de slag. Het is goed om te weten wat er vanuit de wet beschreven is over onderwerpen die op jullie agenda komen te staan.


Wat willen wij

Hebben jullie speerpunten benoemt in een werkplan of hebben bepaalde commissies op dit moment meer focus. Waar willen jullie je nou echt hard voor maken, waar willen jullie het verschil maken? We zoomen in op jullie eigen dagelijkse praktijk en koppelen de wet aan dat wat echt belangrijk voor jullie OR is en bezien dit vanuit een wettelijk kader.

Op interactieve wijze komen zo alle thema's waar jullie als OR mee bezig zijn langs, afgestemd op jullie situatie en behoefte. Vooraf aan deze training vind er een intakegesprek plaats om de situatie goed in kaart te brengen en af te stemmen op de inhoud van de training.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of uw situatie uit te leggen.