Luister naar iedere unieke stem.

Een ondernemingsraad is verplicht bij bedrijven vanaf 50 medewerkers. Dat betekent niet dat participatie van medewerkers bij kleinere organisaties niet bestaat. Er zijn heel veel andere vormen te bedenken waarbij medewerkers mee kunnen denken in het beleid van een organisatie, zowel vormen die bij wet zijn vastgesteld als vormen die een organisatie zelf initieert. Een bedrijf vanaf 10 medewerkers in dienst heeft al te maken met een aantal wettelijke regelingen die in de WOR staan beschreven. Medewerkers participeren dan in de personeelsvergadering (PV). Bedrijven met 10 tot 50 werknemers in dienst kunnen ook een vrijwillige of zelfs verplichte personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT bestaat uit minstens 3 werknemers, heeft medezeggenschap en overlegt met de werkgever over de gang van zaken in de onderneming.

Personeelsvergadering

Organisaties die meer dan 10 medewerkers in dienst hebben en niet verplicht zijn om een OR op te starten of waar een personeelsvertegenwoordiging is, hebben een verplichte personeelsvergadering. Deze personeelsvergadering wordt minimaal twee keer per jaar gehouden. Tijdens deze vergadering wordt iedere medewerker in werktijd in staat gesteld met de bestuurder te overleggen. Werknemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de organisatie en de ondernemer vraagt advies over beslissingen die belangrijke gevolgen voor ten minste een kwart van de medewerkers kunnen hebben.

Eenmaal per jaar wordt er tijdens deze personeelsvergadering gesproken over de algemene gang van zaken. Onderwerpen die hieronder vallen zijn de werkzaamheden van de organisatie afgelopen jaar, de resultaten van de organisatie van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Tevens wordt er inzicht gegeven in de financiële jaarstukken, afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming.

Ook eenmaal per jaar wordt de uitvoering van het sociale beleid besproken en informatie over het te voeren sociale beleid in de komende periode.


Personeelsvertegenwoordiging

Wanneer een organisatie tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst heeft kan er ook een personeelsvertegenwoordiging ingesteld worden. Dit kan op initiatief van de ondernemer gebeuren of op initiatief van de medewerkers. Wanneer een meerderheid van de medewerkers behoefte heeft aan een vertegenwoordiging, dan is de ondernemer verplicht de PVT op te starten.

Een personeelsvertegenwoordiging bestaat uit ten minste 3 medewerkers die middels geheime, schriftelijke verkiezingen worden gekozen. De personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. Deze bevoegdheden reiken niet zover als die van een ondernemingsraad. Er kunnen ook commissies ingesteld worden en deskundigen mogen geraadpleegd worden. Wanneer dit kosten met zich meebrengt moet er wel toestemming van de ondernemer gegeven worden.


Bijpassende trainingen

Al vele jaren verzorgen wij trainingen voor grote- en kleine bedrijven maar ook voor gemeentes en de overheid. In onze praktische trainingen voor PV en PVT is iedereen op de hoogte van zijn rechten en plichten en hoe dit vorm te geven.

BEKIJK ALLE TRAININGEN

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of uw situatie uit te leggen.