Relatiemanagement

Stakeholdermanagement

In deze training maak je inzichtelijk wie de belangrijkste stakeholders zijn binnen de ondernemingsraad. Van vakbonden tot de politiek, van je eigen achterban tot aan Europese Medezeggenschap.

Netwerken

Wat is dat eigenlijk, netwerken? Hoe bouw je aan je netwerk, wat zijn de randvoorwaarden en waarom is het belangrijk?

Relaties onderhouden

Je hoort vaak dat er heel veel koffie met deze en gene wordt gedronken, vooral door het dagelijks bestuur. Is er dan sprake van achterkamertjes politiek of juist niet? Hoe bewaak je de balans hierin en wat heb je er voor nodig? Maar ook hoe je het slim en effectief kunt doen leer je in deze training

Stimulerend leidinggeven

Hoe zorg je ervoor dat het leuk wordt en blijft binnen de OR en hoe kun je er op sturen dat er besluiten worden genomen. Het gaat er dus met name om het leiding- en sturing geven aan een OR op een volwassen en professionele manier. Wat heb je daarvoor nodig?

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of uw situatie uit te leggen.