Personeelsvertegenwoordiging

Wet op de Ondernemingsraden

Wat staat er beschreven in de wet en wat betekent dit voor mijn specifieke situatie. Wat houd instemming en advies in volgens de wet en wat recht op informatie. Wat geldt wel voor een personeelsvertegenwoordiging en wat is er anders ten opzichte van een OR.


Praktische zaken

Wat moet er allemaal georganiseerd worden en hoe doe je dat. Denk aan huishoudelijk reglement, verkiezingen, overleg structuur en faciliteiten.


Visie en resultaatgebieden

Waar gaan we mee aan de slag en wat hebben we daarvoor nodig.


Plan van aanpak maken

Aan de slag met in kaart brengen wat de langere termijn doelen zijn en de volgende stappen vanaf morgen. Wie doet wat en wanneer.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of uw situatie uit te leggen.