De OR en de WOR

De WOR in een notendop

De rechten en plichten van een OR, wat moet je doen als OR. Waarom is de WOR een raamwet? De ondernemingsovereenkomst, waarom is die handig? Recht op scholing van de OR. De cao, hoe werkt dat en wie spreekt die af? Rol vakorganisaties. Actuele wetswijzigingen WOR.Advies- en instemmingsaanvragen

Belangrijkste artikelen uit de WOR, advies- en instemming. Verschil advies- en instemming. Waar begint de invloed van de OR? Werken met projectteams. Hoe ga je om met geheimhouding?VGWM & Arbo

Krijg uitleg over VGWM & Arbo. Wat is rol van de OR en hoe pak je dat nu aan in de praktijk? De verdere uitwerking van VGWM en Arbo zijn aparte modules. Hier gaat het uitsluitend om de hoofdlijnen van de verantwoordelijkheden van de OR.Het overleg met de bestuurder en de communicatie met de achterban

Welke strategie wordt gekozen voor het overleg met de bestuurder. Wanneer en hoe betrek je de achterban bij belangrijke besluiten, hoe weet je achterban wat je doet als OR.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of uw situatie uit te leggen.